Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Zmena názvu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu

Dňa 23. marca 2016 nadobúda účinnosť nariadenie (EÚ) 2015/2424 v oblasti jednotného právneho titulu EÚ - ochrannej známky Spoločenstva. Nadobudnutie účinnosti nariadenia so sebou prináša zmeny, ktoré sa výrazne dotýkajú samotného Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM), ako aj všetkých zainteresovaných subjektov.

Do pozornosti dávame najmä nasledujúce zmeny:

Zmena názvu "OHIM"
Z doterajšieho Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (známky a vzory) sa dňom 23. marca 2016 stáva Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (angl. European Union Intellectual Property Office, EUIPO).

Ochranná známka Spoločenstva = Ochranná známka Európskej únie

Dňom 23. marca 2016 sa všetky platné ochranné známky Spoločenstva stávajú automaticky ochrannými známkami Európskej únie (angl. European Union Trade Mark, EUTM) a prihlášky ochranných známok Spoločenstva sa stávajú prihláškami ochranných známok Európskej únie. Súvisiaca tlačová správa OHIM-u zo dňa 24. decembra 2015 je dostupná na webovom sídle OHIM-u.

Prehľad ďalších dôležitých zmien nájdete v aktualite "23. marca 2016 nadobúda účinnosť nariadenie (EÚ) 2015/2424"

Dátum článku: 16.3.2016

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky