Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Zlepšenie služieb pre klientov úradu

Úrad priemyselného vlastníctva SR od 1. júla 2013 sprístupnil pre svojich klientov novú službu, ktorou je elektronické podávanie prihlášok ochranných známok. Spustenie tejto služby do živej prevádzky je prvým krokom k elektronizácií podávania prihlášok ochranných známok v Slovenskej republike, ktorým úrad potvrdil jednu zo svojich priorít – poskytovanie on-line služieb v záujme zefektívneho konania o jednotlivých predmetoch priemyselného vlastníctva. Projekt bol spolufinancovaný Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) so sídlom v Alicante.

Služba je dostupná prostredníctvom linky http://www.upv.sk/?elektronicke-podavanie-vseobecne s odkazom na TM eFiling.

Podanie v súčasnosti nie je možné podpísať elektronickým podpisom/zaručeným elektronickým podpisom a z toho dôvodu je potrebné ho doplniť v písomnej forme v lehote do jedného mesiaca. V opačnom prípade sa takéto podanie bude považovať za nepodané. Na podanie nie je možné uplatniť zľavu z poplatku za podanie prihlášky ochrannej známky.

Dátum článku: 16.7.2013

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky