Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

ZAUJALO NÁS

Dizajnérska premena : adaptácia časti priestorov ÚPV SR na nové účely

    V uplynulom roku Úrad priemyselného vlastníctva SR a Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene (KDNDV TUZVO) spoločne zorganizovali niekoľkých odborných podujatí, ktoré mali vo verejnosti priaznivé ohlasy.
    Na pôde ÚPV SR sa v septembri uskutočnila konferencia Tvorivosť v dizajne, ako aj rovnomenná výstava študentských projektov z oblasti dizajnu nábytku a interiéru.
    Súčasťou spoločne organizovaných podujatí boli workshopy pre žiakov stredných a základných škôl, zamerané na rozvoj tvorivosti a informačnú osvetu v oblasti ochrany duševného vlastníctva.

    Zo vzájomnej komunikácie a niekoľkoročných pracovných vzťahov ÚPV SR a KDNDV TUZVO vzišiel podnet na súčasnú spoluprácu pri tvorbe dizajnérskeho konceptu budúcej podoby dosiaľ až tak nevyužívanej časti vstupných priestorov ÚPV SR. Jej prispôsobením vznikne v blízkej budúcnosti viacúčelový priestor využívaný verejnosťou i školákmi. 

    – V jednej časti novovytvoreného priestoru by sme chceli prezentovať všetko to najlepšie, čo na Slovensku máme, to znamená napríklad slovenské produkty chránené ako označenie pôvodu alebo zemepisné označenie, významné patenty, prípadne makety zmysluplných technických riešení, – povedal predseda ÚPV SR Mgr. Ľuboš Knoth v rámci workshopu, ktorý sa konal v úrade 4. marca za účasti aj študentov a pedagógov KDNDV TUZVO (35 účastníkov). – Ďalšia časť by mala byť kreatívnym kútikom pre deti, školákov. Chceli by sme organizovať workshopy zamerané na výtvarnú tvorbu alebo modelovanie, technické súťaže a aj takto priblížiť mladej generácii tak „úzko" vnímanú technickú oblasť, ktorou sa úrad zaoberá. V neposlednom rade počítame aj s organizovaním vzdelávacích prednášok a seminárov pre mládež rôznych vekových kategórií, ale aj pre dospelých návštevníkov. 

    Študenti dizajnu sa v rámci informačnej časti workshopu oboznámili so zadaním, s technickou dokumentáciou a so špecifickými požiadavkami na riešenie danej témy, pričom si prezreli aj priestory určené na prestavbu. V tvorivej časti individuálne generovali čo najviac vstupných nápadov a svoje myšlienky zhmotnili rýchlym záznamom prostredníctvom skíc. Na záver pracovného stretnutia prezentovali prvotné nápady a nechýbala ani diskusia o navrhnutých konceptoch.

Foto - Marcový worshop

Workshop ku koncepcii nových priestorov ÚPV SR (4. marec 2013)

    Marcový workshop prácu na zadaní úlohy iba odštartoval. Študenti potom svoje nápady hlbšie rozvíjali v spolupráci s pedagógmi ďalšie dva mesiace v rámci ateliérovej tvorby. Celkový koncept priestoru riešilo osemnásť študentov tretieho ročníka študijného programu Interiérový dizajn (ID) a ďalších dvanásť študentov druhého ročníka študijného programu Dizajn nábytku (DN) sa zaoberalo ideovým riešením objektu reflektujúceho zameranie a činnosť ÚPV SR.

 

Návrh Dominika Baloga

Dominik Balog, študent 3. ročníka ID o svojom projekte povedal: 
„Reagoval som na požiadavku klienta navrhnúť multifunkčný priestor, v ktorom by sa mohli realizovať prezentácie, tvorivé dielne, súťaže pre deti a podobné aktivity. Môj projekt je inšpirovaný industriálnym štýlom, ktorý vizuálne vytvára vzdialené analógie s obsahom činnosti ÚPV SR, odkazuje na oblasť technickej tvorivosti... V dispozičnom riešení dominuje v strede miestnosti veľká stolová doska, ktorú je možné pomocou kladkostroja vytiahnuť k stropu, a tým sa zväčší interiér v miestnosti pre danú funkciu.

Návrh Jána Šebeňa

Projekt Jána Šebeňa (3. ročník ID) ponúka veľmi rýchle a jednoduché prispôsobenie toho istého priestoru rôznym aktivitám.
– Ako súčasť priestoru som navrhol aj solitér s možnosťou rýchlej modifikácie pre potreby práce alebo prezentovania produktov. Jeho výhodou je, že umožňuje nastavenie výšky pracovnej plochy. Zohľadňujem tak fakt, že priestor budú využívať rôzne vekové kategórie mládeže.

Návrh Matúša Koškovského

Matúš Koškovský (3. ročník ID) ponúka optické zväčšenie priestoru odrazom v strope.
V dispozičnom riešení vo vstupnom priestore navrhuje atypický prvok určený na reprezentačné účely, nasleduje priestor pre workshopy s úložným priestorom pre pracovné pomôcky.


Návrh Natálie Malíkovej

Natália Malíková (3. ročník ID) sa v návrhu inšpirovala systémami posuvných stien a sťahovacích roliet.


Návrh Kataríny Ganobčíkovej

Katarína Ganobčíková (2. ročník DN) navrhla transparentnú svetelnú stenu s využitím optických vláken. Grafický motív je inšpirovaný QR kódom stránky patentovať.sk. Andrea Záskalanová (3. ročník ID) zakomponovala spolužiačkin návrh do svojej koncepcie interiéru, v ktorom pracuje s princípom posunu vertikálnych plôch prostredníctvom vodiacej lišty umiestnenej v podlahe.


Návrh Ľudmily Miškolciovej

Ľudmila Miškolciová (2. ročník DN) navrhla hravé prvky na príležitostné dočasné dotvorenie interiéru.

    – Úrad získal od študentov takmer tridsať rôznych kreatívnych nápadov na prestavbu nových priestorov. Viaceré z nápadov považujem za veľmi invenčné, preto bude veľmi ťažké rozhodnúť sa pre realizáciu iba jedného riešenia. Pravdepodobne sa v realizačnej fáze prikloníme k ich kombinácii, – vyjadril sa na margo študentských konceptov predseda ÚPV SR Ľ. Knoth. 

    Finálne projekty vo forme pôdorysných riešení a vizualizácií sprístupní pre priaznivcov dizajnu výstava inštalovaná vo vstupných priestoroch ÚPV SR v Banskej Bystrici od 1. júna do 10. septembra 2013.

Mgr. Elena Farkašová, KDNDV TUZVO
Foto: autorka článku

Vizualizácie: autori projektov

Konzultanti študentských projektov z KDNDV TUZVO:
akad. soch. René Baďura, Ing. Miroslav Chovan, ArtD., Mgr. Elena Farkašová, Ing. arch. Jaroslav Matuščák, Ing. arch. Martin Somora, M.Arch., Ing. Zuzana Tončíková.

Dátum článku: 20.5.2013

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky