Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Zástupca riaditeľa pre oblasť medzinárodnej spolupráce OHIM-u na návšteve v ÚPV SR

Vedúci služobného úradu Úradu priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) Andrej Legiň privítal 15. júla Josého Izquierda Perisa, zástupcu riaditeľa pre oblasť medzinárodnej spolupráce Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM). Na stretnutí, ktoré sa nieslo v priateľskej atmosfére, sa obe strany informovali o stave a implementovaní projektov Kooperačného fondu (CF) a Konvergentého programu (CP) OHIM-u, ako aj o napĺňaní aktivít bilaterálnej spolupráce, o ktoré ÚPV SR prejavil záujem. J. I. Peris bol tiež oboznámený s projektovým riadením, ktoré bolo v ÚPV SR zavedené začiatkom roka 2013. V súvislosti s ukončením súčasného programového obdobia CF je potrebné, aby boli všetky projekty ukončené do konca tohto roka. Počas uplynulého obdobia úrad implementoval 17 projektov CF, z ktorých niektoré boli nasadené centrálne v OHIM-e a úrad k nim má vzdialený prístup alebo lokálne v rámci ÚPV SR, predovšetkým projekty pre elektronické podávanie ochranných známok a následné procesy. V rámci CP, ktorý sa týka harmonizácie praxe o ochranných známkach a dizajnoch, boli implementované 4 projekty. 

   Andrej Legiň a José Izquierdo Peris ocenili užitočnosť obojstrannej spolupráce vo všetkých aktuálnych oblastiach a vyjadrili želanie pokračovať v takejto spolupráci aj v nasledujúcom období.

Fotografia zo stretnutia

Fotografia zo stretnutia

Dátum článku: 16.7.2015

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky