Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

WIPO Lex

WIPO Lex

Dňa 20. septembra 2010 sprístupnilo WIPO databázu WIPO Lex. Ide o zbierku textov právnych predpisov a uzatvorených zmlúv pre oblasť duševného vlastníctva členských štátov WIPO, WTO a OSN. V databáze je možné vyhľadávať podľa typu dokumentu a štátu.


Databáza WIPO Lex je súčasťou aplikácie WIPO GOLD. Materiály do databázy po obsahovej stránke dodali inštitúcie spravujúce agendu duševného vlastníctva členských štátov na národnej úrovni.

Dokumenty sú spravidla v anglickom a francúzskom jazyku, príp. jazyku členskej krajiny. Databáza je priebežne doplňovaná, číslo v zátvorke označuje štáty s kompletnou dokumentáciou.

http://www.wipo.int/wipolex/en/about.html.

ukážka z webovej stránky WIPO Lex

Dátum článku: 1.10.2010

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky