Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Webové sídlo www.upv.sk dosiahlo najvyššiu úroveň prístupnosti

Ministerstvo financií SR realizovalo v II. polroku 2011 monitoring prístupnosti webových sídiel a výsledky zverejnilo 7. júna 2012. Predmetom monitorovania bolo dodržiavanie prístupnosti webových stránok v zmysle § 14 výnosu MF SR č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

Webové sídlo www.upv.sk dosiahlo rating prístupnosti 98% a celkovo sa umiestnilo na 3. mieste v rámci celej monitorovanej vzorky, pričom rating prístupnosti vyšší ako 96 % je považovaný za najvyššiu úroveň prístupnosti.

Ako je uvedené v Správe o dodržiavaní prístupnosti webových stránok, ktorú zverejnilo MF SR, „Najvyššiu úroveň prístupnosti v skupine ústredných orgánov štátnej správy dosiahol Úrad priemyselného vlastníctva SR“.

Úrad bude naďalej pokračovať v zlepšovaní prístupnosti svojich webových stránok z dôvodu vytvárania elektronického bezbariérového prostredia pre potreby všetkých občanov vrátane znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Poradie dodržiavania prístupnosti webových sídiel štátnej správy za II. polrok 2012

Zdroj: www.informatizacia.sk

Dátum článku: 11.6.2012

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky