Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Webové sídlo ÚPV SR znovu najlepšie spomedzi monitorovaných

Ministerstvo financií SR zverejnilo 18. augusta 2011 výsledky monitorovania vybraných oblastí štandardov platných pre informačné systémy verejnej správy (ISVS), ktoré prebiehalo v prvom polroku 2011.
Testovanie sa uskutočnilo v zmysle požiadaviek výnosu MF SR č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre ISVS (ďalej výnos) a testovacia vzorka obsahovala podľa oblasti 100 až 150 webových sídiel. Do hodnotenia boli zahrnuté všetky primárne webové sídla ústredných orgánov štátnej správy, samosprávnych krajov a pomerové počty webových sídiel ostatnej štátnej správy, miest a obcí.

Konkrétne bolo hodnotených nasledujúcich 5 oblastí:

  • Monitorovanie obsahu a funkcionality webov (3 oblasti)
  • Monitorovanie používania súborov
  • Monitorovanie názvoslovia elektronických služieb

Dodržiavanie štandardov je okrem zákonnej povinnosti veľmi dôležité vo vzťahu voči znevýhodneným občanom (najmä slabozrakým a nevidiacim, ale aj telesne postihnutým). Splnením štandardov v zmysle výnosu sa obsah webových sídiel stáva prístupným, teda čitateľným aj pre túto skupinu občanov.

Webové sídlo ÚPV SR www.upv.sk dosiahlo vo všetkých piatich oblastiach štandardov hodnotenie 100 % ako jediné webové sídlo z monitorovanej vzorky.

Viac informácií o monitorovaní uvedených štandardov nájdete aj v najbližšom vydaní elektronického časopisu E-zine ÚPV SR.

Zdroj a podrobné informácie: www.informatizacia.sk

Dátum článku: 6.9.2011

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky