Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Webové sídlo ÚPV SR najlepšie spomedzi monitorovaných

Ministerstvo financií SR zverejnilo 24. januára 2011 výsledky monitorovania niektorých štandardov platných pre informačné systémy verejnej správy. Monitorovanie štandardov prebiehalo v období od 1. do 31. decembra 2010 a do monitorovanej vzorky bolo zaradené aj webové sídlo nášho úradu – www.upv.sk. Hodnotená bola vzorka v rozsahu 50 webových sídiel.

Webové sídlo nášho úradu dosiahlo hodnotenie 4 x 100 % v povinných oblastiach ako jediné spomedzi všetkých monitorovaných webových sídiel, čo je najvyššie možné hodnotenie.

Úrad bude aj naďalej pracovať na zdokonaľovaní svojho webového sídla. V tejto súvislosti venujeme v súčasnosti pozornosť najmä splneniu štandardov (vizuálne rozloženie webových stránok), čo nadobudne účinnosť 1. júla 2011, a priebežne pracujeme aj na aktualizácii obsahu úradného webového sídla s cieľom prinášať jeho používateľom čo najaktuálnejšie informácie z oblasti priemyselného vlastníctva.

Viac informácií nájdete aj v časopise Duševné vlastníctvo č. 1/2011.

Dátum článku: 17.2.2011

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky