Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Webová stránka Vyšehradského patentového inštitútu spustená

Vyšehradský patentový inštitút (VPI) oficiálne spustil svoju webovú stránku na adrese www.vpi.int.

Informácie na webe sú zatiaľ dostupné v anglickom jazyku, ostatné jazykové verzie (slovenská, česká, poľská a maďarská) budú sprístupnené v priebehu niekoľkých týždňov.

VPI bol dňa 6. októbra 2015 vymenovaný zhromaždením Medzinárodnej únie pre patentovú spoluprácu Svetovej organizácie duševného vlastníctva za orgán pre medzinárodnú rešerš a orgán pre medzinárodný predbežný prieskum podľa Zmluvy o patentovej spolupráci.

Existencia VPI je významným krokom k zlepšeniu služieb pre záujemcov o medzinárodnú patentovú ochranu, keď im uľahčí prístup k systému medzinárodnej ochrany a následnému udeleniu patentu (alebo iného druhu ochrany na vynálezy a technické riešenia podľa národnej legislatívy príslušného členského štátu) vo viacerých krajinách.

VPI začne poskytovať svoje služby 1. júla 2016.

Dátum článku: 24.5.2016

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky