Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Web aplikácia na vytvorenie zoznamu tovarov a služieb

S cieľom uľahčiť prihlasovateľom ochranných známok vypracovanie žiadosti o zápis ochrannej známky do registra, predovšetkým v časti zoznamu tovarov a služieb, na ktorý sú kladené požiadavky jasnosti a presnosti, Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky dáva do pozornosti internetovú aplikáciu na vytvorenie zoznamu tovarov a služieb podľa aktuálneho medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorá sa nachádza na externej webovej stránke na adrese: http://ezts.szm.com/

Správne vymedziť tovary a služby vo svojej prihláške je veľmi dôležité, pretože práve tým si prihlasovateľ určuje rozsah ochrany svojej ochrannej známky. Zároveň tretie osoby pri vyhľadávaní, či porovnávaní ochranných známok, získavajú náležitú informáciu o ochrane prípadných kolíznych označení. V neposlednom rade použitie uvedenej aplikácie umožní rýchlejšie preskúmanie prihlášky ochrannej známky a tým aj jej skoršie zverejnenie vo Vestníku úradu.

Dátum článku: 31.7.2020

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky