Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Vzdelávanie v ÚPV SR – vzdelávací program duševné vlastníctvo

Úrad priemyselného vlastníctva SR otvorí 26. septembra 2013 vo svojom Inštitúte duševného vlastníctva ďalší ročník špecializovaného štúdia v 4-modulovom vzdelávacom programe duševné vlastníctvo akreditovanom Ministerstvom školstva SR.
V školskom roku 2013/14 bude vo vzdelávacom programe prebiehať vzdelávanie v module D – právo priemyselného vlastníctva. Jeho obsah tvoria tri predmety:
priemyselné práva, práva príbuzné a súvisiace; patentové právo; práva na označenie.

Bližšie informácie
o vzdelávacom programe spolu s prihláškou nájdete na webovej adrese úradu:
www.upv.sk/?kurz-dusevne-vlastnictvo

Prihlášky
je možné zasielať do 31. augusta 2013 na adresu:

Úrad priemyselného vlastníctva SR
Švermova 43
974 04 Banská Bystrica

Dátum článku: 26.6.2013

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky