Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Vzdelávací program Duševné vlastníctvo

Úrad priemyselného vlastníctva SR otvoril 19. septembra vo svojom Inštitúte duševného vlastníctva ďalší ročník špecializovaného štúdia v 4-modulovom vzdelávacom programe Duševné vlastníctvo akreditovanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

    Pri príležitosti otvorenia školského roku 2013/2014 sa účastníkom vzdelávania prihovoril predseda ÚPV SR Mgr. Ľuboš Knoth, ktorý vo vzdelávacom programe pôsobí ako lektor, spolu s vedúcim služobného úradu Ing. Andrejom Legiňom a prof. JUDr. Petrom Vojčíkom, CSc., ktorý je jedným zo zakladateľov vzdelávacieho programu Duševné vlastníctvo, zároveň lektorom a skúšajúcim v module D.

    V tomto školskom roku bude vzdelávanie prebiehať v module D – právo priemyselného vlastníctva. Jeho obsah tvoria tri predmety: priemyselné práva, práva príbuzné a súvisiace; patentové právo; práva na označenie.

    Na štúdium sa tohto roku prihlásilo 46 záujemcov, z nich veľkú časť (21) tvoria zástupcovia Finančného riaditeľstva SR, sekcie colnej a daňovej správy. ÚPV SR teší záujem zástupcov štátnej správy o problematiku ochrany duševného vlastníctva a verí, že v budúcnosti sa spolupráca v tomto smere rozšíri aj na iné rezorty.

Fotografia z otvorenia

Fotografia z otvorenia

Fotografia z otvorenia

Dátum článku: 20.9.2013

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky