Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Výstava: „Farby a krivky Poľany“.

Vo vstupných priestoroch Úradu priemyselného vlastníctva SR je od 1. februára 2018 sprís-tupnená výstava diel Júliusa Ciglana „Farby a krivky Poľany“

Július Ciglan sa narodil sa 4. mája 1957 v Krupine – v súčasnosti žije a tvorí v Detve. Je ab-solventom Vysokej vojenskej školy ekonomického zamerania. V roku 2013 ukončil odbor umenie na UTV pri UMB Banská Bystrica. Výtvarnej činnosti sa aktívne venuje 17 rokov, ná-mety na tvorbu čerpá hlavne z krajiny okolia Detvy ‐ Podpoľania.

Posledné roky sa venoval výtvarnému cyklu: „Stojí vysoká divá Poľana...“, ktorý ďalej rozvíja cyklom: „Farby a krivky Poľany“. Svoje kresby – maľby vytvára väčšinou technikou suchého pastelu a akrylom, okrem toho je aj organizátorom výtvarných sympózií.

Od začiatku aktívnej výtvarnej činnosti je Július Ciglan pod drobnohľadom profesora PaedDr. Jaroslava Uhela, ArtD. V súčasnosti tvorí pod vedením PaedDr. Kataríny Lucinkiewiczovej, PhD., akademickej maliarky Soni Herényiovej‐Belanovej a Mgr. Martiny Martincovej.

Výstavou „Farby a krivky Poľany“ autor kladie dôraz na zobrazenie farebnosti vyhasnutej sopky Poľany pri jej rôznych časových a ročných obdobiach. Svoje pohľady na krajinu, či jej detaily po ich dokončení, autor spája s lyricko‐epickými skladbami Marína a Detvan od An-dreja Sládkoviča.

Výstava potrvá do 27. apríla 2018.

Dátum článku: 1.2.2018

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky