Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Vyšehradský patentový inštitút sa stal medzinárodným orgánom podľa PCT

Zhromaždenie Medzinárodnej únie pre patentovú spoluprácu v rámci Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) dnes vymenovalo Vyšehradský patentový inštitút (VPI) za orgán pre medzinárodnú rešerš (ISA) a medzinárodný predbežný prieskum (IPEA) podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT).

Dňa 26. februára 2015 bola v Bratislave Josefom Kratochvílom, predsedom Úradu priemyselného vlastníctva ČR, Miklósom Bendzselom, predsedom Maďarského úradu duševného vlastníctva, Alicjou Adamczakovou, predsedníčkou Poľského patentového úradu a Ľubošom Knothom, predsedom Úradu priemyselného vlastníctva SR, slávnostne podpísaná Dohoda o VPI. Štvorstranná dohoda je výsledkom niekoľkoročného úsilia patentových a známkových úradov Vyšehradskej skupiny (V4). Znamená podporu inovácií a kreativity, ekonomického rastu a konkurencieschopnosti v regióne strednej a východnej Európy.

Japonský patentový úrad a Nordický patentový inštitút posúdili pripravenosť národných úradov na plnenie funkcií orgánu ISA/IPEA podľa PCT v rámci VPI. Na májovom zasadnutí Výboru pre technickú spoluprácu (CTC) maďarská delegácia v mene V4 predstavila projekt VPI, ktorý získal podporu mnohých delegácií, na základe čoho CTC jednomyseľne odporučila zhromaždeniu Medzinárodnej únie pre patentovú spoluprácu vymenovať VPI za medzinárodný orgán.

K dnešnému dňu Dohodu o VPI úspešne ratifikovali všetky štyri zmluvné štáty a mala by vstúpiť do platnosti v decembri 2015. Následne by Vyšehradský patentový inštitút mohol začať poskytovať svoje služby verejnosti od júla 2016.

Dátum článku: 6.10.2015

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky