Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Výročie Úradu duševného vlastníctva Srbskej republiky

Dňa 16. novembra 2015 si Úrad duševného vlastníctva Srbskej republiky (IPORS) pripomenul 95. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa v Srbskej akadémii vied a umení v Belehrade konala slávnostná akadémia, na ktorej sa zúčastnili predstavitelia vlády Srbskej republiky, Svetovej organizácie duševného vlastníctva, Európskej patentovej organizácie, Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu i národných patentových a známkových úradov z celej Európy vrátane predstaviteľov Úradu priemyselného vlastníctva SR – jeho predsedu Ľuboša Knotha a riaditeľa odboru legislatívno-právneho a medzinárodných vzťahov Tomáša Klinku.

Slávnostnú akadémiu, ktorá bola hlavným podujatím v rámci programu organizovaného pri príležitosti 95. výročia IPORS pod záštitou vlády, otvorila jeho riaditeľka Nevenka Novakovicová. Zdôraznila, že 95-ročné pôsobenie IPORS len potvrdzuje význam ochrany duševného vlastníctva vo vzťahu k inovačným a tvorivým odvetviam, a tým aj pre rozvoj konkurencieschopnosti Srbska.

Pri tejto príležitosti IPORS a Európska patentová organizácia podpísali dvojročnú zmluvu o spolupráci vrátane odborného vzdelávania, aktivít na zvýšenie povedomia o duševnom vlastníctve, rozvoja súvisiacich nástrojov a služieb, sprístupňovania patentových informácií a pod.

Predstavitelia ÚPV SR ocenili úsilie IPORS priblížiť sa európskym štandardom v oblasti duševného vlastníctva, jeho popularizačné aktivity smerujúce k zdôrazňovaniu významu inovácií a kreatívneho priemyslu a zaželali úradu úspešnú budúcnosť minimálne na ďalších 95 rokov. ÚPV SR a IPORS zároveň podpísali Memorandum o spolupráci na nasledujúcich 5 rokov.

Fotogaléria:
(kliknutím na fotku ju zväčšíte)


Fotogaléria

Fotogaléria

Fotogaléria

Dátum článku: 23.11.2015

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky