Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Výročie Patentového úradu Československa

Úrad priemyselného vlastníctva Českej republiky v spolupráci so Svetovou organizáciu duševného vlastníctva (WIPO), Európskou patentovou organizáciu (EPO) a Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) organizuje pri príležitosti 95. výročia založenia Patentového úradu Československa v Prahe medzinárodnú konferenciu Ochrana priemyselného vlastníctva v Európe. Konferencia sa skutoční 9. septembra 2014 v Prahe.

Úrad priemyselného vlastníctva SR sa hlási k spoločnej tradícii prvorepublikového Patentového úradu Československa

Viac informácii na webovom sídle ÚPV ČR

Dátum článku: 4.6.2014

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky