Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Vyjadrite svoj názor na námietkové konania

Ambíciou Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky je neustále zlepšovať služby poskytované verejnosti, zvyšovať kvalitu rozhodovania o prihláškach jednotlivých predmetov priemyselného vlastníctva a tam, kde je to možné, skracovať dobu konania pred úradom. V rámci plnenia tejto ambície úrad zvažuje aj možnosť prípadnej legislatívnej zmeny konaní o námietkach proti zápisu ochranných známok a úžitkových vzorov do registra. Prípadná zmena námietkových konaní však musí primerane zohľadňovať potreby a preferencie všetkých zainteresovaných strán.
Vzhľadom na to si vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie stručného dotazníka, ktorého cieľom je zistiť názor odbornej aj širokej verejnosti na úradom zvažované zmeny konaní o námietkach proti zápisu ochranných známok a úžitkových vzorov do registra.

Dotazník spolu so stručnou analýzou a návrhom zvažovaných zmien v systéme podávania námietok je dostupný na: https://www.indprop.gov.sk/?namietkove-konanie-pri-ochrannych-znamkach-a-uzitkovych-vzoroch a môžete ho vyplniť do 20. júna 2021.

Vopred vám ďakujeme za čas venovaný vyplneniu dotazníka a poskytnutie vášho názoru na problematiku námietkových konaní proti zápisu ochranných známok a úžitkových vzorov do registra.

Dátum článku: 25.5.2021

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky