Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Vyhláška k novému zákonu o ochranných známkach

Dňa 23. decembra 2009 bola v Zbierke zákonov SR zverejnená vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Vyhláška nadobudla účinnosť spolu so zákonom dňa 1. januára 2010.

Vyhláška je zverejnená na adrese:
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=209407&FileName=zz2009-00567-0209407&Rocnik=2009

Dátum článku: 14.1.2010

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky