Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Vyhlásenie súťaže o cenu za inovácie "Krištáľový Merkúr 2018"

S cieľom propagovať inovačné aktivity, povzbudiť podnikateľské subjekty i fyzické osoby k podnikateľským aktivitám a zvýšiť informovanosť o aktivitách v oblasti inovácií vyhlasujú Banskobystrická regionálna komora SOPK, Banskobystrický samosprávny kraj a Úrad priemyselného vlastníctva SR 23. ročník súťaže o cenu za inovácie „Krištáľový Merkúr 2018“.

Súťaž sa vyhlasuje v štyroch kategóriách:

  • produktová inovácia nižšieho rádu (inovačná zmena adaptačná, variantná)
  • produktová inovácia vyššieho rádu (inovačná zmena generačná, druhová, rodová),
  • technologická inovácia, organizačná inovácia, inovácia v oblasti marketingu,
  • kategória "Mladý inovátor", určená mladým ľud'om do 30 rokov.

Predložené nominácie bude hodnotiť porota pozostávajúca z členov Predstavenstva Banskobystrickej regionálnej komory SOPK, Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Banskobystrického samosprávneho kraja a Technickej univerzity vo Zvolene. Nominácie prosíme predložiť do 11. 2. 2019.
Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenení za najlepšie inovatívne riešenia sa uskutoční v rámci verejnej časti Valného zhromaždenia Banskobystrickej regionálnej komory SOPK dňa 18. 2. 2019 v Robotníckom dome, Robotnícka 3, Banská Bystrica.

Prílohy:

Krištáľový Merkúr 2018 - informácie, pozývací list (.pdf, 622 kB)

Tabuľka inovačných zmien (.pdf, 30 kB)

Vysvetlivky k cene za inovácie 2018 (.pdf, 55 kB)

Nominácia "Krištáľový Merkúr 2018" (.rtf, 111 kB)Dátum článku: 22.1.2019

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky