Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Vítame našich srbských používateľov!

Po podpísaní memoranda o porozumení (MoU) medzi Úradom duševného vlastníctva Srbskej republiky (IPOSR) a Vyšehradským patentovým inštitútom (VPI) bol následne v júli 2020 o tom informovaný aj Medzinárodný úrad Svetovej organizácie duševného vlastníctva.
V memorande o porozumení Úrad duševného vlastníctva Srbskej republiky vyhlasuje, že VPI je kvalifikovaným medzinárodným vyhľadávacím orgánom (ISA) a medzinárodným orgánom predbežného prieskumu (IPEA) pre medzinárodné prihlášky podané na základe Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT) srbskými štátnymi príslušníkmi a srbskými používateľmi.
Pre VPI je veľkou cťou deklarovať pôsobenie ISA a IPEA pre srbských používateľov. Signatári memoranda o porozumení veria, že táto nová možnosť, ktorá je ponúknutá srbským používateľom, môže prispieť k rozvoju priemyslu založeného na znalostiach a inováciách a mohla by mať pozitívny vplyv na zapojenie sa výskumných inštitúcií a univerzít do inovačného ekosystému v regióne. MoU okrem toho otvára novú oblasť spolupráce, ktorá posilňuje už existujúcu sieť a dobré vzťahy medzi úradmi duševného vlastníctva nášho regiónu.
Memorandum o porozumení nadobúda účinnosť 1. septembra 2020. Od tohto dátumu si môžu srbskí používatelia zvoliť pre svoje medzinárodné prihlášky podané v rámci PCT Vyšehradský patentový inštitút ako medzinárodný vyhľadávací orgán a medzinárodný orgán predbežného prieskumu. Tešíme sa na prijímanie medzinárodných patentových prihlášok od našich srbských používateľov!

Dátum článku: 24.8.2020

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky