Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Vestník ÚPV SR č. 6/2015

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 6/2015. Na webovom sídle úradu sú sprístupnené v PDF súboroch údaje z vestníka, ktoré majú informatívny charakter. Oficiálne vydanie Vestníka ÚPV SR na CD-ROM je distribuované na základe objednávky.

Dátum článku: 2.6.2015

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky