Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

VEREJNOSŤ SA VYJADRÍ O SPÔSOBE OCHRANY VYNÁLEZOV A OCHRANNÝCH ZNÁMOK NA SLOVENSKU

Ilustračný obrázok

Banská Bystrica 26. mája 2021


VEREJNOSŤ SA VYJADRÍ O SPÔSOBE OCHRANY VYNÁLEZOV A OCHRANNÝCH ZNÁMOK NA SLOVENSKU


Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej len úrad) otvára na Slovensku prvýkrát verejnú konzultáciu o tom, akým spôsobom registrovať a chrániť vynálezy a ochranné známky. Vytvárame priestor na získanie spätnej väzby verejnosti na prípadnú zmenu v konaniach o zápise ochranných známok a úžitkových vzorov do registra.

Cieľom úradu je zmeniť systém podávania námietok zo súčasného predregistračného na postregistračný. Zmena prinesie skrátenie lehoty, keďže počet námietok je nízky, ale má výrazný vplyv na celkovú dĺžku konania.

„Naším záujmom je otvoriť diskusiu o tom, ako zmeniť systém v oblasti ochrany vynálezov a ochranných známok. Jedným z kľúčových cieľov úradu je skrátiť lehoty konaní, a tak reagovať na dynamický inovačný cyklus, ale nemenej dôležitým cieľom je zachovať kvalitu služieb úradu. Práve z týchto dôvodov otvárame konzultáciu o registrácii vynálezov a ochranných známok na Slovensku,“ uvádza predseda ÚPV SR Matúš Medvec.

Dobré treba chrániť!

#dobretrebachranit #patent #ochrannaznamka #trademarks #dusevnevlastnictvo #intelectuallproperty #uzitkovyvzor #namietkovekonanie

Kontakt pre médiá: Erika Presperínová,+421/905 529 310, erika.presperinova@indprop.gov.sk

Prílohy:
https://www.indprop.gov.sk/?namietkove-konanie-pri-ochrannych-znamkach-a-uzitkovych-vzoroch
https://www.indprop.gov.sk/?aktuality&clanok=vyjadrite-svoj-nazor-na-namietkove-konania

Dátum článku: 26.5.2021

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky