Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Verejné konzultácie k súdnym poplatkom Jednotného patentového súdu

Prípravný výbor pre Jednotný patentový súd otvoril 8. mája 2015 verejné konzultácie ohľadne štruktúry súdnych poplatkov Jednotného patentového súdu. Informácie týkajúce sa konzultácií možno nájsť na webovej stránke Jednotného patentového soudu.

Štruktúra poplatkov pre Jednotný patentový súd zahŕňa pevné poplatky a pre niektoré žaloby ešte ďalší poplatok, ktorého výška závisí od hodnoty patentu, ktorý je predmetom žaloby. Je potrebné uviesť, že výška poplatkov je navrhovaná v najnižšej možnej miere, keď je ešte možné zaručiť finančnú udržateľnosť súdu.

Okrem návrhu výšky poplatkov sa konzultácie týkajú aj ďalších súvisiacich otázok vrátane:

  • podpory malých a stredných podnikov, neziskových organizácií a niektorých ďalších subjektov stanovených v Dohode o Jednotnom patentovom súde
  • určenia minimálnej výšky hodnoty patentu, od ktorej sa odvodzuje výška príslušného poplatku
  • sadzobníka horných limitov pre náhradu trov konania

Návrhy a pripomienky majú byť zaslané e-mailom na adresu secretariat@unified-patent-court.org do polnoci 31. júla 2015. V záujme uľahčenia ďalšieho spracovania sa odporúča zasielať príspevky v anglickom jazyku.

Dátum článku: 11.6.2015

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky