Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk Presmerovanie na databázy s vybratými údajmi z registrov ÚPV SR Presmerovanie na databázy s vybratými údajmi z registrov ÚPV SR
Titulná strana » O úrade » Aktuality

VEREJNÉ HODNOTENIE PRÁVNYCH PREDPISOV O OCHRANE DIZAJNU

Oznamujeme verejnosti možnosť zapojiť sa do verejného prieskumu k právnym predpisom EÚ v oblasti ochrany dizajnov.

Cieľom tejto konzultácie je zhromaždiť dostatočné dôkazy a názory zainteresovaných strán a podporiť hodnotenie smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/71 / ES z 13. októbra 1998 o právnej ochrane dizajnov ("smernica o dizajnoch" ) a nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch Spoločenstva s cieľom určiť, do akej miery tieto právne predpisy fungujú ako boli zamýšľané.

Svojim názorom môžete prispieť vyplnením online dotazníka do 31.marca 2019.

Dotazník nájdete na nasledujúcej adrese:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3527248/public-consultation_en

Dátum článku: 21.12.2018

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky