Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

VEREJNÁ KONZULTÁCIA K STRATEGICKÉMU PLÁNU EUIPO 2025

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) začal proces prípravy ďalšieho strategického plánu a vyzval všetky zainteresované strany, aby pomohli pri usmerňovaní jeho strategických priorít do roku 2025.

Dôležitým cieľom strategického plánu (SP 2025) EUIPO je pomôcť spoločnostiam plne využiť výhody inovácií a kreativity, či už v Európe, alebo na globálnom trhu, s prihliadnutím na technický pokrok, ktorý vytvára obchodné modely.

Na základe dosiahnutých výsledkov prvých dvoch strategických plánov úradu a najmä po úspešnom vytvorení Siete Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPN) sa musí zabezpečiť udržateľnosť a schopnosť reagovať na globalizáciu trhu a nárast elektronického obchodu, s ktorými je spojená hrozba porušovania práv duševného vlastníctva, ktorá má často cezhraničný charakter.

Konzultácie budú zamerané na tieto strategické otázky:
  • prepojený, efektívny a spoľahlivý systém duševného vlastníctva,
  • zákaznícke služby
  • dynamické organizačné zručnosti a efektívna podpora riadenia.

Svojím názorom môžete prispieť vyplnením online dotazníka do 28. februára 2019.

Dotazník nájdete na stránke EUIPO.

Dátum článku: 9.1.2019

Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky

Súvisiace odkazy