Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Varovanie - neoficiálna registrácia

Niekoľko súkromných spoločností ponúka za poplatok majiteľom priemyselných práv ich zverejnenie, registráciu alebo evidenciu v rôznych databázach vedených na internete.

Úrad priemyselného vlastníctva SR upozorňuje, že takéto aktivity nijako nesúvisia s procesným konaním v úrade, s registrami vedenými úradom a neexistuje povinnosť platiť za tieto služby iným subjektom. Nevyužitie nimi ponúkaných služieb nemá žiadne negatívne vplyvy na platnosť priemyselných práv.

V prípade nejasností kontaktujte vášho zástupcu alebo Úrad priemyselného vlastníctva SR – infocentrum@indprop.gov.sk.

Medzinárodné úrady pôsobiace v oblasti priemyselného vlastníctva zverejnili podobné varovania na svojich stránkach – WIPO, EPO a OHIM.

Dátum článku: 24.2.2010

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky