Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Užší výbor SR EPO

Šieste zasadnutie Užšieho výboru Správnej rady Európskej patentovej organizácie sa konalo 10. – 11. decembra v Mníchove. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia 25 členských štátov Európskej únie zapojených do takzvanej posilnenej spolupráce, zástupcovia Európskeho patentového úradu (EPÚ), Európskej komisie a pozorovateľov.

Účastníci zasadania sa predbežne dohodli, že register pre jednotnú patentovú ochranu bude súčasťou európskeho patentového registra a taktiež ho bude spravovať EPÚ. Oba registre budú vzájomne prepojené, pričom EPÚ pracuje na tom, aby identifikoval najlepší spôsob prelinkovania ich obsahu.

Predbežne tiež bolo dohodnuté, že v prípade, ak patent s jednotným účinkom bude na základe rozhodnutia súdu zachovaný v zmenenej forme, EPÚ zverejní i toto rozhodnutie.

Diskusia o ďalších otázkach, napríklad o návrhoch pravidiel úhrady nákladov na preklady patentových prihlášok, implementácie systému jednotnej patentovej ochrany v členských štátoch či finančných princípoch rozpočtovania nákladov súvisiacich s administráciou systému, bude pokračovať na ďalších zasadaniach výboru.

Užší výbor SR EPO udelil štatút pozorovateľa Švajčiarsku, Turecku, Španielsku, Albánsku, San Marínu, Taliansku, Nórsku, Chorvátsku, Monaku a Srbsku.

Dátum článku: 19.12.2013

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky