Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Užší výbor pre jednotný patent ožíva

Užší výbor správnej rady Európskej patentovej organizácie venujúci sa jednotnému patentu mal dnes svoje prvé zasadanie v mníchovskom sídle EPÚ. Pre používateľov aj pre EPÚ je to ďalší významný medzník po prijatí balíčka jednotného patentu v decembri 2012 a po podpísaní medzinárodnej dohody o jednotnom patentovom súde minulý mesiac. Prezident Benoît Battistelli privítal začiatok pôsobenia užšieho výboru, ktorý podľa jeho slov „ukazuje silný záväzok zúčastnených členských štátov zachovať dynamiku a doviesť projekt jednotného patentu do šťastného konca“.

Prezident Battistelli zablahoželal vedúcemu belgickej delegácie Jeromovi Debrullovi a vedúcemu slovenskej delegácie Ľubošovi Knothovi k ich zvoleniu na trojročné obdobie za predsedu a podpredsedu užšieho výboru.

Výbor začal diskusie o rokovacom poriadku a plánovaní práce pre najbližšie mesiace. EPÚ bol poverený udeľovaním a spravovaním jednotných patentov a v podpore tohto procesu bude aktívne pokračovať.

Dátum článku: 21.3.2013

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky