Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Uzatvorenie rokovaní medzi Európskou úniou a Švajčiarskom

Dňa 11. decembra 2009 sa skončili rokovania medzi Európskou úniou a Švajčiarskom s cieľom uzatvoriť bilaterálnu dohodu o ochrane ich zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín. Po ukončení predbežných postupov umožní tento návrh dohody ochranu zemepisných označení jednej zúčastnenej strany na území druhej strany.

Tento návrh dohody pokrýva približne 800 zemepisných označení, ktoré sú v súčasnosti zaregistrované v EÚ a približne 20 zemepisných označení zaregistrovaných vo Švajčiarsku. Zabezpečí sa tak ochrana celej škály zemepisných označení, keďže dohoda o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami medzi EÚ a Švajčiarskom, ktorá je v platnosti od 1. júna 2002, už pokrýva ochranu vín a alkoholických nápojov. V návrhu dohody sa stanovuje mechanizmus pravidelnej aktualizácie a konzultácií, ktorý predovšetkým umožní integráciu nových zemepisných označení.

Návrh dohody je reakciou na vôľu vyjadrenú členskými štátmi, ktorá sa týka podpory ochrany zemepisných označení na medzinárodnej úrovni a odzrkadľuje zbližovanie názorov Európskej únie a Švajčiarska v tejto oblasti.

Na druhej strane, uzatvorenie dohody o ochrane zemepisných označení medzi Európskou úniou a Švajčiarskom bude mať pozitívny dosah na bilaterálny obchod a najmä na vývoz vysokokvalitných poľnohospodárskych výrobkov Spoločenstva. Je vhodné pripomenúť, že Švajčiarsko sa nachádza na treťom mieste - po USA a Rusku – pokiaľ ide o objem vývozu (4,8 miliardy EUR) v rámci bilaterálneho obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami a spracovanými poľnohospodárskymi výrobkami. Dôležitou súčasťou tohto vývozu je široké spektrum výrobkov vysokej kvality. Návrh dohody upevňuje a rozvíja pozíciu potravinárskych výrobkov chránených zemepisným označením na švajčiarskom trhu a vo všeobecnosti posilňuje politiku EÚ týkajúcu sa kvality výrobkov.

Dátum článku: 15.1.2010

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky