Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Úrady fungujú efektívnejšie – sťahujú sa do jednej budovy s cieľom ušetriť verejné peniaze

Banská Bystrica 24. mája 2021

Úrady fungujú efektívnejšie – sťahujú sa do jednej budovy s cieľom ušetriť verejné peniaze

Pracovisko Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) v Banskej Bystrici sa presúva z komerčných priestorov do budovy Úradu priemyselného vlastníctva SR na Švermovej ulici 43 v Banskej Bystrici.

Efektívnejšia služba štátu pre ľudí sa dá dosiahnuť aj pri šetrení nákladov. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo Úrad priemyselného vlastníctva SR ponúkol svoje priestory SIEA. Namiesto dvoch budov budú spoločne v jednej a vyhnú sa plateniu komerčného nájmu. Navyše obslúžia slovenských inovátorov pod jednou strechou.

„Sťahovaním SIEA do budovy Úradu priemyselného vlastníctva SR si plníme úlohu – čo najefektívnejšie spravovať majetok štátu. Racionalizáciou činnosti sme vytvorili voľné kapacity smerujúce k tomu, aby sme čo najviac znížili prevádzkové náklady. Spoločné priestory ponúkajú ľuďom prepojené služby zahŕňajúce inovácie, energetiku aj ochranu vynálezov. V jednej budove spoločne ponúkame viac služieb,“ konštatuje predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR Matúš Medvec.

„Vďaka využitiu voľných kapacít v štátnych priestoroch ušetríme externé výdavky. Navyše užšia spolupráca s úradom priemyselného vlastníctva bude podnetná a prinesie výhody aj našim klientom. Pre mnohých podnikateľov, ktorí nás navštevujú v súvislosti s podporou a poradenstvom v oblasti inovácií alebo energetiky, je ochrana práv duševného vlastníctva dôležitá," uviedol generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.

V budove na Švermovej ulici 43 v Banskej Bystrici budú k dispozícii:

 • ÚPV SR:
  • Klientske centrum
  • Audit priemyselného vlastníctva podnikov
  • Podpora malým a stredným podnikom pri registrácii práv duševného vlastníctva
  • Rešerše
  • Patentová knižnica
 • SIEA:
  • Konzultačné centrá národných projektov
  • Zelená domácnostiam
  • Zvýšenie inovačnej výkonnosti
  • Poradenské centrum ŽIŤ ENERGOIU

Kontakt pre médiá: Erika Presperínová, +421/905 529 310, erika.presperinova@indprop.gov.sk

Dátum článku: 24.5.2021

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky