Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Úrad uviedol do prevádzky nový informačný systém

Od 15. januára 2014 používa Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky nový informačný systém na evidenciu a správu konania o priemyselných právach a centrálne vedenie registrov prihlášok predmetov priemyselného vlastníctva. Nový informačný systém bol vybudovaný za účelom zabezpečenia požiadaviek kladených na spracovanie agendy predmetov priemyselných práv s použitím moderných technológií.

Ide o komplexný systém s centralizovaným databázovým a aplikačným riešením, s možnosťou rozširovania o nové moduly alebo registre, ktorý bude prepojený s elektronickým systémom podávania prihlášok predmetov priemyselného vlastníctva. Z dôvodu zabezpečenia interoperability s inými informačnými systémami bude poskytovať výstupy (exporty) vo formátoch podľa príslušných platných štandardov.


Upozornenie:

V súvislosti s uvedením nového informačného systému do prevádzky môže dochádzať k výpadkom pri aktualizácii údajov v systémoch vedených úradom dostupných verejnosti prostredníctvom internetu. O vyriešení tohto problému bude úrad verejnosť informovať."

Dátum článku: 15.1.2014

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky