Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Úrad stavia na kvalite

ÚPV SR je ďalším úradom v rámci EÚ, ktorý sa zapojil do implementácie projektu Kooperačného fondu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) Štandardy kvality, založenom na meraní a porovnávaní výkonových indikátorov. Parametre, ako dostupnosť služieb, časový interval a kvalita rozhodnutí, umožnia klientom vytvoriť si prehľad o kvalite a výkone služieb úradu prostredníctvom poskytovania transparentných a ľahko dostupných informácií na webovom sídle https://www.tmdn.org/coopfund/web/csc. ÚPV SR bude v priebehu celého roka 2013 postupne implementovať 48 štandardov, z ktorých je pre oblasť dizajnov 20, pre ochranné známky 22 a 6 pre oblasť služby zákazníkom. Súčasťou projektu bolo aj mapovanie celého procesu konania o ochranných známkach a dizajnoch v ÚPV SR. Hostia z partnerského úradu vysoko ocenili prístup zamestnancov úradu, ktorí participovali na úspešnom odštartovaní projektu.

Návšteva z OHIMu s tímom projektovej kancelárie ÚPV SR.
Návšteva z OHIMu s tímom pracovníkov ÚPV SR podieľajúcich sa na danom projekte.

Dátum článku: 12.2.2013

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky