Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Úrad priemyselného vlastníctva SR varuje: Počet falšovaných ochranných prostriedkov v Európe sa zvyšuje

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR), ktorý je gestorom medzirezortnej komisie na ko-ordináciu spolupráce v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu, upozorňuje verejné inštitúcie, ale najmä občanov, aby boli v tomto období obzvlášť ostražití najmä pri nákupe z in-ternetu.

Falšovaný tovar nespĺňa prísne kvalitatívne požiadavky kladené certifikačnými orgánmi Európ-skej únie a neposkytuje potrebnú mieru ochrany. Upozornenie o zvýšenej kriminalite vydal aj európsky policajný úrad Europol, ktorý registruje nárast podvodov, krádeží a falšovania. Pred-metom falšovania sa stávajú aj samotné certifikáty osvedčujúce účinnosť či neškodnosť daných výrobkov.

Spotrebitelia aj organizácie by mali byť obzvlášť opatrní pri online nákupe rúšok, respirátorov, testov na zistenie prítomnosti koronavírusu v tele, latexových rukavíc, dezinfekčných gélov na báze alkoholu, mydiel, ale najmä farmaceutických výrobkov – antivirotík (napr. Remdesivir), antimalarík (napr. hydroxychlorochín a chlorochín), vitamínov a doplnkov výživy.

V apríli bola na základe spolupráce bezpečnostných agentúr odhalená sieť predajcov falošných tvárových masiek v hodnote pätnásť miliónov eur, ktoré objednávali zdravotnícke zariadenia, dodávky, ktoré nedorazili na miesto určenia, aj falošný podomový predaj.

Obdobie boja s pandémiou koronavírusu je poznačené deficitom farmaceutických a zdravotníc-kych výrobkov a ochranných prostriedkov na svetových trhoch. Krajiny zápasia s nedostatkom rúšok, respirátorov, ochranných oblekov či dezinfekčných prostriedkov. Ich nedostatok spojený s nárastom cien spomínaných komodít sa stal živnou pôdou pre rapídny nárast obchodu s falšovaným tovarom v danej oblasti. Najväčšie riziko pre spotrebiteľa stále predstavuje inter-netový obchod.

Napriek tomu, že väčšina falšovaných výrobkov aj v tomto prípade pochádza z Číny a Indie, dnes už neplatí, že takýto tovar prezradí iba podozrivo nízka cena. Spotrebiteľ by mal preto vy-užívať len osvedčené internetové obchody, prípadne kamenné predajne.

Dané výrobky môžu vážnou mierou ohroziť zdravie a životy. Ľudia, ktorí kupujú takéto výrob-ky, majú falošný pocit bezpečia, zatiaľ čo v skutočnosti nie sú pred koronavírusom vôbec alebo dostatočne chránení.

Oficiálna tlačová správa ÚPV SR (.pdf, 114 kB)


Mgr. Bc. Miroslav Čellár
Podpredseda ÚPV SRKontakt pre médiá: Erika Presperínová, ÚPV SR, +421 905 529 310, erika.presperinova@indprop.gov.sk


Dátum článku: 30.4.2020

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky