Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Úrad pokračuje v modernizácii elektronických služieb

V týždni od 29. apríla do 3. mája 2013 sa v ÚPV SR uskutočnil workshop zameraný na implementáciu softvérových programov pre elektronické podávanie prihlášok ochranných známok (eFiling) a následné procesy konania o tomto druhu prihlášok, ako sú obnova ochrannej známky, podanie námietok proti zápisu zverejneného označenia do registra, neplatnosť a zrušenie ochrannej známky (eServices).
    Pre projekt eServices je ÚPV SR spolu s Estónskym patentovým a známkovým úradom pilotným úradom zavedenia týchto služieb.

    Keďže ide o medzinárodné projekty, na workshope, okrem expertov ÚPV SR, ktorí sú zodpovední za biznis stránku procesov a technickú implementáciu projektov, sa zúčastnili aj traja experti Úradu pre harmonizáciu na vnútornom trhu (OHIM) v Alicante a jeden z jeho expertov sa zapojil do workshopu prostredníctvom videokonferencie.
    OHIM v rámci spolupráce s národnými úradmi priemyselného vlastníctva pripraví softvérový balík projektov, z ktorého si potom jednotlivé úrady vyberú tie o ktoré prejavia záujem a prispôsobia si ich „na mieru“, t. j. podľa vlastných pravidiel procesov konania.

Fotografia zúčastnených stretnutia

    Oba projekty sú finančne podporované na základe dohody OHIM-u o spolupráci s partnerským úradmi.
    Raymond Klaassen, programový manažér pre softvérové programy a projektový manažér pre zavedenie softvérových balíkov, ocenil prácu expertov z ÚPV SR na príprave oboch projektov.
    Počas workshopu experti oboch inštitúcií detailne prediskutovali mapu procesov podávania prihlášok ochranných známok a následných procesov súvisiacich s predmetným konaním. R. Klaassen vyjadril presvedčenie, že termíny uvedenia oboch projektov do živej prevádzky koncom tohto roka bude dodržaný.

Fotografia č.2

    Implementáciou spomínaných projektov sa prihlasovateľom a majiteľom ochranných známok zjednoduší prístup k podávaniu prihlášok ochranných známok i k následným procesom konania. Používatelia sa cez webové sídlo ÚPV SR budú môcť pripojiť na príslušný portál a vyhľadajú si službu, ktorú potrebujú. Keďže zatiaľ nebude možné autorizovať podané dokumenty prostredníctvom elektronického podpisu, bude potrebné ich podpísať dodatočne a nadväzne ich podať osobne alebo poštou. V tom prípade priorita elektronického podania zostane zachovaná.

    Úrad predpokladá, že zavedením uvedených služieb vzrastie záujem o zaregistrovanie označení ako ochranných známok.

Spoločná fotografia

Dátum článku: 9.5.2013

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky