Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EU IPO) - nový názov pre najväčšiu agentúru EÚ

Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) dnes zmenil svoj názov na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EU IPO).

K tejto zmene dochádza na základe nadobudnutia účinnosti Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424.

Názov ochranná známka Spoločenstva sa mení na ochranná známka Európskej únie (EUTM). Zmenia sa aj poplatky platené úradu, nakoľko došlo aj k celkovej zmene ich výšky.

EUIPO od svojho založenia v roku 1994 spracoval viac ako 1,5 milióna prihlášok ochranných známok z takmer všetkých krajín a regiónov na svete.

Prikladáme odkaz na krátke video, ktoré sa týka zmeny názvu.

EUIPO

EUIPO je najväčšou decentralizovanou agentúrou Európskej únie so sídlom v Alicante v Španielsku. Vedie register ochrannýchj známok Európskej únie (EUTM) a dizajnov Spoločenstva (RCD), ktoré poskytujú ochranu duševného vlastníctva vo všetkých 28 členských štátoch EÚ. K dispozícii je celá tlačová správa (v anglickom jazyku).

Dátum článku: 23.3.2016

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky