Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Upozornenie pre majiteľov medzinárodných ochranných známok platných na uzemí USA

Upozorňujeme všetkých majiteľov medzinárodných ochranných známok, platných na území USA, že medzi 5. a 6. rokom od vydania osvedčenia o rozšírení ochrany (dátum vydania osvedčenia NIE JE zhodný s dátumom medzinárodného zápisu alebo územného rozšírenia) je potrebné predložiť Patentovému a známkovému úradu Spojených štátov vyhlásenie, podložené dôkazmi, ktoré potvrdí, že príslušná ochranná známka je skutočne používaná. V prípade jej nepoužívania je nutné rovnako túto skutočnosť úradu relevantne zdôvodniť.
Príslušné dokumenty sa zasielajú priamo Patentovému a známkovému úradu Spojených štátov (NIE prostredníctvom ÚPV SR alebo WIPO).

Pozn.: Na uvedené účely odporúčame použiť formulár zverejnený na Declaration of Use of a Mark

V prípade, ak majiteľ medzinárodnej ochrannej známky, platnej na území USA, príslušné dokumenty americkému úradu nedoručí v riadnej ani v predĺženej lehote (pozn.: po skončení 6. roku je možné využiť šesťmesačnú predĺženú lehotu, v rámci ktorej však bude požadovaný poplatok zo strany úradu navýšený), ochrana takejto medzinárodnej ochrannej známky na území USA zanikne, o čom následne Patentový a známkový úrad Spojených štátov upovedomí WIPO.

Podrobné informácie môžete získať na stránkach Patentového a známkového úradu Spojených štátov www.uspto.gov a WIPO www.wipo.int.

Uvedená informácia sa stáva relevantnou práve v tomto čase, a to z dôvodu, že Spojené štáty pristúpili k Madridskej dohode s účinnosťou od 02. 11. 2003.

Dátum článku: 18.3.2011

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky