Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Úcta za prácu, ktorú odviedli pre úrad

Podobne ako vlani a predvlani aj tento rok pri príležitosti mesiaca úcty k starším pozval predseda ÚPV SR Ľuboš Knoth bývalých zamestnancov úradu na priateľské stretnutie. Uskutočnilo sa 24. októbra a pozvanie prijali Ján Bachratý, Vladimír Banský, Michal Biroščák, Ľubomír Dibdiak, Ľudmila Faboková, Soňa Farkašová, Ružena Fodorová, Jolana Hančíková, Martin Hudoba, Ľudmila Lintnerová, Juraj Močko a Beata Puobišová. Najskôr sa stretli s vrcholovým vedením úradu a nadväzne i s ďalšími pracovníkmi, bývalými kolegyňami a kolegami. V príjemnej neformálnej atmosfére si seniori zaspomínali na pôsobenie v ÚPV SR, zaujímali sa o jeho aktuálne úlohy a zároveň hovorili o svojich súčasných aktivitách.
Ďakujeme vám za všetko dobré, čo ste urobili pre Úrad priemyselného vlastníctva SR, ste tu kedykoľvek vítaní ‒ najneskôr opäť o rok, ‒ povedal Ľ. Knoth.
Z tvárí seniorov bolo možné vyčítať spokojnosť z pekne prežitého popoludnia v ÚPV SR.

Fotogaléria:

Fotogaléria

Fotogaléria

Fotogaléria

Fotogaléria

Fotogaléria

Fotogaléria

Fotogaléria

Dátum článku: 24.10.2014

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky