Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Tvorivosť v dizajne: Cena profesora Jindřicha Halabalu 2013

    Podujatie vzniklo na počesť celoživotného diela Jindřicha Halabalu (1903 – 1978), ktorý vo svojej dobe významne prispel k vytváraniu nového životného štýlu bývalého Československa, a to nielen ako tvorca nábytku, progresívny organizátor výroby v jej komplexnom ponímaní, ale aj ako pedagóg a publicista. V rokoch 1954 – 1969 pôsobil na Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene a nepriamo svojou činnosťou ovplyvnil vznik súčasnej Katedry dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov na Technickej univerzite vo Zvolene. Práve toto pracovisko sa stalo iniciátorom založenia súťaže. V súčasnosti je aj jedným z jej odborných garantov a striedavo (v nepárnych ročníkoch) tiež organizátorom podujatia. Českým partnerom podujatia je Ústav nábytku, dizajnu a bývania Lesníckej a drevárskej fakulty Mendelovej univerzity v Brne.

Banner sútaže

    Cena profesora Jindřicha Halabalu má za sebou už 9-ročnú históriu, dynamicky sa rozvíja a v akademickom prostredí sa zaradila medzi očakávané udalosti roka. Kým predchádzajúce ročníky mali výlučne československý charakter, v roku 2013 pribudli súťažiaci z Poľska, Maďarska a Belgicka. V tomto roku sa do medzinárodnej študentskej súťaže v dizajne zapojilo 13 vysokých škôl z piatich krajín. Práce, projekty z oblasti nábytkového a interiérového dizajnu, hodnotila 11-členná medzinárodná porota, ako aj zástupcovia slovenských a českých firiem, ktoré udelili špeciálne ocenenia. 

    9. ročník podujatia vyvrcholil 23. októbra 2013 vyhlásením výsledkov a otvorením výstavy súťažných prác na Zvolenskom zámku.

Stiahnite si a pozrite: Podrobnosti súťaže s prácami a výsledkami (.pdf, 1,54 MB)

Dátum článku: 29.10.2013

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky