Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Turecké ochranné známky v TMview

Do databázy systému TMview pribudli od 2. septembra 2013 údaje k ochranným známkam z Turecka. Celkový počet prihlášok a zapísaných ochranných známok v databáze prevyšuje 12 miliónov. 

Počet úradov poskytujúcich bezplatne údaje o ochranných známkach v systéme TMview sa týmto zvýšil na 30. Okrem najnovších štyroch sú to úrady krajín Beneluxu (Belgicko, Holandsko a Luxembursko), Bulharska, Cypru, Česka, Dánska, Estónska, Fínska, Francúzska, Chorvátska, Írska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Mexika, Nemecka, Nórska, Poľska, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Spojeného kráľovstva, Španielska, Švédska, Talianska a inštitúcií WIPO a OHIM. Viac informácií je uvedených v staršom článku s názvom TMview už ponúka prístup k slovenským ochranným známkam z 13.októbra 2010.

Nové údaje do TMview pribudli na základe výsledkov medzinárodnej spolupráce a programu kooperačného fondu, manažovaného OHIM-om v spolupráci s partnerskými úradmi z krajín EÚ a mimo EÚ. Týmto sú údaje o ochranných známkach krajín EÚ v systéme TMview takmer kompletné. OHIM sa bude ďalej sústreďovať na budovanie systému ako referenčného globálneho rešeršného nástroja pre ochranné známky.

Systém TMview od svojho spustenia 13. apríla 2010, potvrdzuje svoju obľúbenosť u používateľov. Od jeho uvedenia do prevádzky v ňom bolo vykonaných viac než 4,3 milióna rešerší a využili ho používatelia zo 199 rôznych krajín. Medzi najčastejšie pristupujúcich patria používatelia zo Španielska, Nemecka a Talianska.

Podrobnejšie informácie sú uvedené priamo na stránke http://www.tmview.europa.eu dostupnej aj v slovenskom jazyku.

Zdroj: OHIM


Staršie články:

01.07.2013 Ochranné známky Cypru, Chorvátska, Nórska a Mexika v TMview
14.02.2013 Európska sieť ochranných známok a dizajnov
19.12.2012 Írske ochranné známky v TMview
17.12.2012 Poľské ochranné známky v TMview
14.11.2012 Nemecké a rakúske ochranné známky v TMview
01.10.2012 Maltské ochranné známky sprístupnené v TMview
25.06.2012 Maďarské ochranné známky sprístupnené v TMview
23.04.2012 Fínske a lotyšské ochranné známky sprístupnené v TMview
31.01.2012 Spustená nová verzia TMview
30.01.2012 Rumunské, litovské a švédske ochranné známky sprístupnené v TMview
03.05.2011 Francúzske ochranné známky sprístupnené v TMview
13.12.2010 Bulharské ochranné známky sprístupnené v TMview
25.10.2010 Estónske ochranné známky sprístupnené v TMview
13.10.2010 TMview už ponúka prístup k slovenským ochranným známkam
29.09.2010 TMview bude čoskoro ponúkať prístup k údajom o slovenských ochranných známkach
13.04.2010 Spustenie projektu TMview – bezplatný prístup k viac ako 5 miliónom ochranných známok

Dátum článku: 2.9.2013

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky