Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

TMview už ponúka prístup k slovenským ochranným známkam

Odo dňa 13. októbra 2010 TMview ponúka prístup už aj k 94 800 slovenským a 37 200 slovinským ochranným známkam, čím sa celkový počet prihlášok a zapísaných ochranných známok v systéme zvýšil na 4,6 milióna.

V rámci projektu TMview sú po pristúpení Slovenska a Slovinska bezplatne dostupné údaje týkajúce sa ochranných známok z 11 úradov:

 • Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM)
 • Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO)
 • Úrad duševného vlastníctva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska
 • Úrad priemyselného vlastníctva ČR
 • Taliansky patentový a známkový úrad
 • Úrad duševného vlastníctva krajín Beneluxu
 • Portugalský inštitút priemyselného vlastníctva
 • Dánsky patentový a známkový úrad
 • Španielsky patentový a známkový úrad
 • Úrad priemyselného vlastníctva SR
 • Úrad duševného vlastníctva Slovinska

Cieľom TMview je začleniť do systému všetkých 27 členských štátov EÚ, koncom tohto roku pribudnú do systému ešte „známkové“ údaje z Estónska.

Systém TMview bol verejnosti sprístupnený 13. apríla 2010 a medzi používateľmi si postupne získava obľubu. Počas prvých niekoľkých mesiacov tento „nástroj“ využilo niekoľko desiatok tisíc návštevníkov z približne 100 rôznych krajín. Medzi najčastejších návštevníkov patria používatelia z Dánska, Talianska a Španielska.

Viac informácií nájdete na webovej stránke www.tmview.europa.eu.

Dátum článku: 13.10.2010

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky