Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

TMview bude čoskoro ponúkať prístup k údajom o slovenských ochranných známkach

Údaje týkajúce sa ochranných známok zo Slovenska budú v priebehu októbra 2010 integrované do systému TMview (www.tmview.europa.eu), čím sa zvýši počet národných patentových úradov zapojených do projektu a poskytujúcich dáta o ochranných známkach prostredníctvom tohto spoločného vyhľadávacieho nástroja.

V rámci projektu TMview sú už bezplatne dostupné údaje o ochranných známkach z OHIM-u a WIPO, ako aj z národných úradov krajín Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Česká republika, Taliansko, Benelux, Portugalsko, Dánsko a Španielsko. Údaje z krajín Estónsko, Slovinsko a Francúzsko budú postupne začleňované do systému koncom roka 2010, pričom cieľom je začleniť do projektu všetkých 27 členských krajín EÚ. Integráciou viac ako 94-tisíc ochranných známok zo Slovenska sa celkový počet prihlášok a zapísaných ochranných známok v systéme zvýši na 5 miliónov.

TMview, ktoré bolo verejnosti sprístupnené 13. apríla 2010, sa postupne stáva u používateľov populárne. Počas prvých niekoľkých mesiacov tento „nástroj“ využilo takmer stotisíc návštevníkov z približne 100 rôznych krajín. Medzi najčastejších návštevníkov patria používatelia z Dánska, Talianska a Španielska.

Dátum článku: 29.9.2010

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky