Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Tlačová správa – Práva duševného vlastníctva a inovácie sú motorom modernej ekonomiky

Bratislava 10. septembra 2019

Delegácia Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (European Union Intellectual Property Office, EUIPO) vedená jeho predsedom Christian Archambeau sa stretla s podpredsedom vlády SR Richardom Rašim.

Práva duševného vlastníctva zohrávajú čoraz zásadnejšiu úlohu v rozvoji ekonomiky. V odvetviach, ktoré intenzívne využívajú právo duševného vlastníctva, sú mzdy vyššie o 46 percent v porovnaní s ostatnými oblasťami, keďže je v nich aj pridaná hodnota na zamestnanca vyššia než kdekoľvek inde. Odvetvia intenzívne využívajúce práva duševného vlastníctva vytvárajú približne 28 percent všetkých pracovných miest v EÚ a priamo zamestnávajú viac ako 60 miliónov obyvateľov EÚ.

„Úlohou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu je cielená podpora inovácii, smart technológií a odvetví, ktoré sú založené na ochrane duševného vlastníctva”, uviedol Richard Raši. „Podiel pracovných miest závislých od práva duševného vlastníctva v EÚ je 38 percent a pre Slovensko je to mimoriadne inšpiratívne.“ Pokrok v technológiách, rozširovanie elektronického obchodu a novovznikajúce obchodné modely menia hospodárske a sociálne prostredie a zasahujú aj práva duševného vlastníctva.

„Podniky v Európskej únii, občania a správa štátu potrebujú vzájomne prepojený, efektívny, moderný a spoľahlivý systém duševného vlastníctva na vnútornom trhu EÚ aj v globálnom prostredí,“ uviedol Christian Archambeau.

Porušovanie práv duševného vlastníctva má devastačný účinok na rast ekonomiky a pracovné miesta. EÚ je významný cieľový trh pre falšované potraviny, nápoje, luxusné výrobky, odevy a doplnky a elektroniku. Pre väčšinu členských štátov Únie predstavujú rastúcu hrozbu falšované lieky a pesticídy vzhľadom na regulovaný trh. Na Slovensku sa výška ročných strát v dôsledku falšovania a pirátstva odhaduje na 456 miliónov eur, čo zodpovedá 12,3 % predaja pre jedenásť odvetví. V oblasti inovačnej výkonnosti Slovensko dlhodobo obsadzuje najnižšie priečky v Európskej únii, v roku 2017 bolo na 23. mieste z 28 hodnotených krajín Únie. Inovácie sú hlavnou témou desaťročnej stratégie Európa 2020 s cieľom vytvoriť konkurencieschopnejšie hospodárstvo s vyššou zamestnanosťou.

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) zodpovedá za správu ochrannej známky EÚ a dizajnu spoločenstva a spolupracuje s úradmi duševného vlastníctva v jednotlivých krajinách EÚ. Na Slovensku okrem iného túto agendu spravuje Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

Výkonný riaditeľ EUIPO Christian Archambeau pochádza z Belgicka, kde vyštudoval stavebné inžinierstvo (na Université libre v Bruseli). Pätnásť rokov zastával rôzne posty v Európskej vesmírnej agentúre (European Space Agency, ESA) a neskôr pôsobil v Európskom patentovom úrade. V Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo sa stal zástupcom výkonného riaditeľa a výkonným riaditeľom je od 1. októbra 2018.

Kontakt pre médiá:
Lucia Spišiaková
+421 902 299 097
lucia.spisiakova@indprop.gov.sk

Dátum článku: 11.9.2019

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky