Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Tlačová správa – Banská Bystrica si váži duševné vlastníctvo nad zlato

Banská Bystrica 11. septembra 2019

Duševné vlastníctvo sa stáva čoraz dôležitejším faktorom pre rozvoj ekonomiky, zvyšovanie zamestnanosti a tiež pre zlepšovanie inovačnej výkonnosti, v ktorej Slovensko zaostáva. Význam duševného vlastníctva v týchto dňoch vysvetľujú slovenskej odbornej verejnosti i podnikateľom zástupcovia európskych inštitúcií.
Na návštevu Bratislavy a Banskej Bystrice pricestovali výkonný riaditeľ Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (European Union Intellectual Property Office, EUIPO) Christian Archambeau a João Negrão, riaditeľ Medzinárodnej spolupráce a legislatívnych záležitostí.

Členovia delegácie sa stretli s predstaviteľmi a zamestnancami Úradu pre priemyselné vlastníctvo (ÚPV) v Banskej Bystrici a aj s primátorom Banskej Bystrice Jánom Noskom. Úrad priemyselného vlastníctva plánuje spolu s mestom Banská Bystrica spustiť od budúceho roka pilotný projekt Authenticities, ktorého cieľom je prostredníctvom vzdelávacích či mediálnych aktivít informovať občanov o potrebe ochrany duševného vlastníctva. Banská Bystrica ako centrum regiónu, kultúrnych či vzdelávacích podujatí je vhodným kandidátom na realizáciu takéhoto typu projektu.

„S oboma organizáciami veľmi radi spolupracujeme, pretože nám pomáhajú a poskytujú tiež granty na rozvoj našich aktivít. Vyrábajú edukačné programy, čím robia propagáciu ochranným známkam a dizajnom,“ povedala Petra Presperínová, generálna tajomníčka služobného úradu ÚPV. Podľa nej dokáže EUIPO napríklad formou inštruktážnych videí veľmi zrozumiteľne a názorne vysvetľovať otázky ochranných známok a duševného vlastníctva.

Ďalšiu formu pomoci európskych inštitúcií predstavuje skupina odborníkov pod názvom Observatory, ktorá má za cieľ zabraňovať pirátstvu či zneužívaniu patentov a ochranných známok.

Využívanie práva duševného vlastníctva – vrátane prihlasovania patentov či ochranných známok – nielen eliminuje straty pri nekalých konkurenčných praktikách, ale priamo a pozitívne ovplyvňuje ekonomické výsledky: mzdy v odvetviach intenzívne využívajúcich duševné vlastníctvo sú vyššie o 46 percent v porovnaní s ostatnými oblasťami. Takéto odvetvia v súčasnosti vytvárajú približne 28 percent všetkých pracovných miest v EÚ a priamo zamestnávajú vyše 60 miliónov obyvateľov EÚ.

Právo duševného vlastníctva je kľúčové aj pre podnikateľský sektor. Malé a stredné podniky, ktoré majú zapísané aspoň jedno právo duševného vlastníctva, majú o 21 percent vyššiu pravdepodobnosť, že dosiahnu vyšší ekonomický rast, a o 10 percent vyššiu pravdepodobnosť, že sa stanú rýchlo rastúcim podnikom.

Zatiaľ čo patent vždy predstavuje nové technické riešenie, ochranná známka je slovná, obrazová, prípadne zvuková definícia, ktorá chráni originalitu výrobku alebo poskytovaných služieb. Registrácia akéhokoľvek nápadu sa skôr či neskôr ukáže ako užitočná – napríklad už pri prihlásení má vlastník ochrannej známky právo prednosti a odkedy je zaregistrovaná, má na ňu monopol, takže nik iný nemôže takúto ochrannú známku využívať. V Banskej Bystrici pôsobí dokonca špecializovaný súd pre priemyselnoprávnu ochranu. Ochrana duševného vlastníctva nadobúda čoraz väčší význam, keďže práve nápad a kreativita sa v súčasnom svete stávajú najcennejšou komoditou.


Kontakt pre médiá:
Lucia Spišiaková
+421 902 299 097
lucia.spisiakova@indprop.gov.sk

Dátum článku: 16.9.2019

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky