Preskočiť na obsah Banner seminára - presmerovanie na aktualitu
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Termín konania odborných skúšok

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len úrad) oznamuje, že termín odborných skúšok na výkon činnosti patentového zástupcu (§ 6 zákona č. 344/2004 Z. z.) a skúšok spôsobilosti na posúdenie právnych vedomostí patentového zástupcu Európskeho spoločenstva (§ 7 zákona č. 344/2004 Z. z.) je stanovený na 6. a 7. novembra 2018.
Žiadosť o odborné skúšky sa podáva v úrade písomne spolu s overeným dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, potvrdením o nadobudnutej praxi (§ 4 zákona č. 344/2004 Z. z.) a dokladom o zaplatení správneho poplatku za odbornú skúšku (§ 6 ods. 5 zákona č. 344/2004 Z. z.).

Žiadosti o vykonanie odbornej skúšky sa podávajú najneskôr do 5. októbra 2018 na adresu:

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky,
Švermova 43,
974 04 Banská Bystrica.

 

Dátum článku: 20.9.2018

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky