PatentyNiečo iné

Lorem ipsum Právne predpisy SR Lorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsum

Najnovšie aktuality

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad") oznamuje, že termín odborných skúšok na výkon činnosti patentového zástupcu (§ 6 zákona č. 344/2004 Z. z.) a skúšok spôsobilosti na posúdenie právnych vedomostí patentového zástupcu Európskeho spoločenstva (§ 7 zákona č. 344/2004 Z. z.) je stanovený na 25. a 26. november 2021.

Žiadosti o vykonanie odbornej skúšky sa podávajú najneskôr do 15. októbra 2021 na adresu:
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica

Bližšie informácie: 
Žofia Ivaničová
tel.: 048/4300 118, 0904 432 615
email: zofia.ivanicova@indprop.gov.sk

Zoznam_pravnych_predpisov_2021.pdf (.pdf, 346 kB)

Skusobny poriadok_zastupca.pdf (.pdf, 117 kB)