Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

SVETOVÝ DEŇ DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA V ÚPV SR

Dňa 26. apríla pred 46 rokmi nadobudol účinnosť Dohovor o zriadení Svetovej organizácie duševného vlastníctva a práve na podnet tejto organizácie sa 26. apríl stal aj Svetovým dňom duševného vlastníctva (SDDV). V úrade si ho pripomíname od roku 2001.

Ústrednou myšlienkou tohtoročného SDDV je Digital Creativity: Culture Reimagined / Digitálna kreativita: Nové možnosti vytvárania kultúry.

Viac informácií nájdete na stránke http://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/

V utorok 26. apríla 2016 Svetový deň duševného vlastníctva otvorí v úrade slávnostným príhovorom jeho predseda Ľuboš Knoth.

Po slávnostnej časti bude nasledovať konferencia Duševné vlastníctvo na Slovensku XVI s názvom Od nápadu k patentu, ktorá bude tento rok zameraná na právnu ochranu technických riešení v národnom, ale aj medzinárodnom kontexte s dôrazom na platnú legislatívu, spory, vymožiteľnosť a tiež na význam ochrany z pohľadu majiteľov patentov.

Program konferencie
Online registračný formulár

26. apríl bude v úrade aj Dňom otvorených dverí, keď úrad návštevníkom otvorí aj svoje inak verejnosti neprístupné priestory. Záujemcovia o oblasť priemyselného vlastníctva budú mať možnosť oboznámiť sa s činnosťou úradu, absolvovať prehliadku patentového archívu a študovne. Pre žiakov a študentov je pripravená interaktívna výstava Vedecká hračka, výstava Duševné vlastníctvo v kocke a tiež reinštalácia úspešnej výstavy Zábavný kalendář 1914, ktorú v priestoroch úradu prezentuje Poštové múzeum.

Pre návštevníkov sú naplánované prehliadky o 10.00, 11.00, 13.00 a 14.00 h.

Záujem o prehliadku je potrebné nahlásiť do 25. apríla 2016 na nižšie uvedených kontaktoch.

Kontakt:

Mgr. Adriána Mesiariková, tel.: 048/4300 278,
e-mail: adriana.mesiarikova@indprop.gov.sk

Mgr. Lenka Húsková, tel.: 048/4300 312,
e-mail: lenka.huskova@indprop.gov.sk

Dátum článku: 20.4.2016

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky