Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Svetový deň duševného vlastníctva v ÚPV SR (24.-26. apríl 2018)

Každoročne 26. apríla oslavujeme Svetový deň duševného vlastníctva, aby sme si pripomenuli význam práv duševného vlastníctva (patentov, ochranných známok, dizajnov a autorských práv) pri podpore inovácií a tvorivosti. Tohtoročná kampaň Svetového dňa duševného vlastníctva je zameraná na mimoriadne vlastnosti, vynaliezavosť, zvedavosť a odvahu žien, ktoré sú hnacou silou zmien vo svete a formujú našu spoločnú budúcnosť.

Viac informácií: http://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/

V úrade si tohtoročný Svetový deň duševného vlastníctva pripomenieme hneď niekoľkokrát.

V utorok 24. apríla 2018 sme v spolupráci s Finančným riaditeľstvom SR a občianskym združením Vedecká hračka pripravili pre žiakov a študentov prednáškový cyklus spojený s tvorivými dielňami. Nosnými témami budú tvorivosť a falšovanie.

Pre najmladších návštevníkov sú naplánované prednášky o 8.30, 11.00 a o 13.00 h.

Sprievodný program:Výstava falšovaného tovaru zaisteného pri konaní colných orgánov
Tvorivá dielňa - zhotovovanie vedeckých hračiek (OZ Vedecká hračka)

Záujem je potrebné nahlásiť do 20. apríla 2018 na nižšie uvedených kontaktoch.

Program (.pdf, 480 kB)

V stredu 25. apríla 2018 naplánovaný program v úrade otvorí slávnostným príhovorom jeho predseda Richard Messinger.

Po slávnostnej časti bude nasledovať už tradičná konferencia Duševné vlastníctvo na Slovensku XVIII, ktorá bude tento rok zameraná na ochranné známky. Témy príspevkov sa budú venovať predovšetkým legislatívnym zmenám v tejto oblasti v národnom, ale aj medzinárodnom kontexte, systému ochrany proti falšovaniu v SR a tiež významu ochrany z pohľadu majiteľov ochranných známok.

Program konferencie

Online prihláška na konferenciu

Vo štvrtok 26. apríla 2018 aktivity úradu vyvrcholia seminárom, ktorý úrad pripravil v spolupráci s Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) – Odvolacími senátmi EUIPO. Seminár sa bude venovať činnosti senátov, ako aj vybranej judikatúre týkajúcej sa ochranných známok Európskej únie a zapísaných dizajnov Spoločenstva.

Program seminára

Online prihláška na seminár

Účasť na všetkých podujatiach pri príležitosti Svetového dňa duševného vlastníctva je bezplatná. Tlmočenie na seminári EUIPO je zabezpečený.
Kontakt:

Mgr. Adriána Mesiariková, tel.: 048/4300 278, 0904 432 578
e-mail: adriana.mesiarikova@indprop.gov.sk

Mgr. Lenka Húsková, tel.: 048/4300 312
e-mail: lenka.huskova@indprop.gov.sk

Alena Peťková, tel.: 048/4300 120, 0905 550 507 (seminár EUIPO)
e-mail:alena.petkova@indprop.gov.sk

Dátum článku: 5.4.2018

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky