Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Svetový deň duševného vlastníctva v ÚPV SR

    Keďže tohtoročný Svetový deň duševného vlastníctva (SDDV) s ústrednou myšlienkou Vášeň menom FILM pripadol na sobotu, pracovníci Úradu priemyselného vlastníctva SR a pozvaní hostia si ho pripomenuli 24. apríla. Pozvanie prijali aj podpredsedníčka Národnej rady SR Jana Lašáková, rektor Akadémie umení Matúš Oľha i banskobystrický primátor Peter Gogola.

    Jana Laššáková pri príležitosti SDDV, ktorý si pripomíname od roku 2001, ocenila prácu ÚPV SR a zdôraznila, že duševné vlastníctvo je bohatstvom každej krajiny a treba si ho vážiť. – Som presvedčená, že ochrana duševného vlastníctva v kompetencii ÚPV SR je v dobrých rukách. Verím, že aj aktivity, ktoré pripravil úrad na dnešný deň, budú inšpirovať mladých ľudí k tvorivosti a svoj talent premenia postupne v patenty.

    Fenomén filmu, ktorý zásadným spôsobom ovplyvnil naše životy, zdôraznil vo svojom príhovore Matúš Oľha. V stručnom priereze priblížil historický vývoj filmu vo svete, pričom nezabudol ani na Jánošíka, ktorý je na Slovensku filmovou témou číslo 1. – Je veľkou škodou, že po roku 1989 sa slovenská filmová tvorba prakticky zastavila a keď aj sú pokusy o jej znovuzrodenie v rámci Audiovizuálneho fondu, úroveň je neporovnateľne nižšia, ako bola kedysi, a platí to aj v porovnaní s okolitými krajinami. Napríklad pre Poliakov je filmová tvorba vlajkovou loďou krajiny. Tá neoplýva priemyselnou výrobou, no má držiteľov Oscarov, svetoznámych hercov. Film potrebuje profesie. – V tejto súvislosti M. Oľha spomenul Akadémiu umení v Banskej Bystrici, ktorá vznikla v roku 1997, o rok neskôr vznikla Fakulta dramatických umení a o ďalší rok Katedra dokumentárnej tvorby. – Filmoví dokumentaristi to je niečo ako filmový ‚desaťboj', pretože dokumentarista si musí napísať scenár, nakrútiť film, postrihať ho atď., jeho práca sa dotýka všetkých profesií súvisiacich s filmom. Takisto máme Katedru filmovej dramaturgie a scenáristiky.

    V súvislosti s mottom tohtoročného SDDV Vášeň menom film treba uviesť, že ÚPV SR získal pred časom dve videá zo Svetovej organizácie duševného vlastníctva – animované príbehy, zamerané na patenty a ochranné známky a určené mládeži, a jedno video z Európskeho patentového úradu približujúce systém Espacenet na vyhľadávanie v patentových dokumentoch. Texty sú už preložené do slovenčiny a zostáva ich ešte nadabovať. ÚPV SR plánuje postupne zhotoviť tiež takéto videá a prostredníctvom nich predstaviť aj jednotlivé služby a produkty úradu.

    Súčasťou slávnostného otvorenia SDDD v ÚPV SR bola vernisáž výstavy Od talentu k patentu – prác študentov Katedry dizajnu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a detí z neveľkej obce Píla a Žarnovice, detských prác, ktoré vznikli počas minuloročného v poradí štvrtého prázdninového výtvarno-fotografického workshopu v Píle pod lektorským vedením akademického sochára Ferdinanda Chrenku a Veroniky Markovičovej z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

    Stalo sa už dobrým zvykom, že ÚPV SR organizuje v rámci SDDV aj konferenciu Duševné vlastníctvo na Slovensku. Cieľom 14. konferencie s mottom Umenie odlíšiť sa bolo zvýšiť povedomie verejnosti, najmä podnikateľských subjektov a spotrebiteľov, o dôležitosti budovania značky a význame dizajnu v konkurenčnom prostredí.

    V prvom bloku konferencie s názvom Budovanie značky odzneli prednášky napríklad na témy Príbeh značky Kofola, Levi Strauss: ochrana obchodnej značky v strednej a východnej Európe či Logo ako totem firmy. Druhý blok mal názov Dizajn, ktorý predáva a bolo možné vypočuť si aj témy Dve cesty k právnej ochrane dizajnov a Dizajn v praxi (škola a realita).

    V závere SDDV, ktorý bol v ÚPV SR aj Dňom otvorených dverí, sa odohrala ešte jedna zaujímavá udalosť. Približne okolo 17-tej hodiny zastavil na parkovisku úradu autobus z obce Píla s deťmi, ktorých výtvarné práce sú súčasťou výstavy Od talentu k patentu, a na rad prišla ďalšia vernisáž...

Dátum článku: 30.4.2014

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky