PatentyNiečo iné

Lorem ipsum Právne predpisy SR Lorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsum

Najnovšie aktuality

Ženeva, Bratislava, Banská Bystrica 23. apríla 2020

Svetová organizácia duševného vlastníctva (World Intelectual Property Office – WIPO) stanovila 26. apríl Svetovým dňom duševného vlastníctva a 20. ročník je venovaný významu inovácií a zelených technológií pre budúcnosť planéty. Tento deň dlhodobo pripomína hodnotu kreativity, inovácií, zvyšuje právne povedomie o duševnom vlastníctve a podporuje výmenu skúseností.

Medzi zelené inovácie, ktoré zmenili náš svet k lepšiemu, patrí napríklad elektromobilita, digitalizácia, rozvoj permakultúry, biokozmetika, recyklovateľné oblečenie a ekodomy. Európsky cieľ dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050 je úzko spojený so zvyšovaním významu odvetví zameraných na vývoj technológií na zmiernenie zmeny klímy (climate change mitigation technologies – CCMT). Duševné vlastníctvo a jeho ochrana sú neoddeliteľne spojené aj s aktuálnymi úlohami, či už je to vývoj liečiva proti COVID-19 alebo riešenia v oblasti zelených technológií. WIPO označuje ako „zelené“ technológie tie, ktoré chránia životné prostredie, spôsobujú menšie znečistenie, používajú všetky zdroje udržateľnejším spôsobom, recyklujú väčšinu odpadov a výrobkov a zaobchádzajú so zvyšným odpadom prijateľnejším spôsobom.

Na území Slovenskej republiky registroval Úrad priemyselného vlastníctva SR k 31. decembru 2019 platných 20 981 patentov a 1 872 úžitkových vzorov. Patentovať sa môžu výrobky, zariadenia a technológie, chemicky vyrobené látky, liečivá, priemyselne produkčné mikroorganizmy, biotechnologické postupy a produkty. Najčastejšiu formu ochrany technickýh riešení na Slovensku predstavuje takzvaný malý patent – úžitkový vzor. Za ostatných päť rokov sa ročne podalo vyše dvesto prihlášok patentov a tristo úžitkových vzorov.

Najviac využívaným predmetom ochrany je zápis ochrannej známky. Podnikatelia si tak chránia svoje služby a tovary na trhu, pričom počet podaní býva ročne okolo tritisíc. ÚPV SR zapisuje a chráni dizajny, úžitkové vzory, označenie pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov. V roku 2019 bolo podaných 2 878 národných prihlášok ochranných známok, čo je medziročný rast o 5 percent, a zastavil sa klesajúci trend.

Zatiaľ čo v roku 1990 bolo vo svete registrovaných takmer milión patentových prihlášok, v roku 2018 to bolo už vyše troch miliónov, pričom najviac patentov sa v súčasnosti prihlasuje v oblasti digitálnej komunikácie. Dramatický rast zaznamenáva vo svete registrácia ochranných známok, ktorá sa od roku 1990 z necelého milióna (942 200) zvýšila do roku 2018 viac ako 7-násobne (7 743 400). Najviac prihlášok si podali výrobcovia počítačov a elektroniky.

20. ročník konferencie Duševné vlastníctvo na Slovensku sa uskutoční 26. 5. ako virtuálne podujatie a predstaví inovátorov a trendy v domácich podmienkach.

Miroslav Jurkovič: Ako zmení cirkulárna ekonomika naše hodnoty a aké príležitosti prináša
Marián Smik, Slovenská batériová aliancia: Teraz alebo nikdy. Budujeme základy batériového ekosystému na Slovensku
Petra Presperínová, UPV SR: Zelené technológie
Matej Michlík, Nice Visions, s. r. o.: Solárne kachličky v uliciach miest: Fotovoltika môže byť aj pekná
Katarína Hutyrová, Nosene: Nový život nášho oblečenia alebo elegancia z druhej ruky ako biznis model
Artur Gevorkyan: Respirátory novej generácie počas pandémie
Helena Hybská, Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity Zvolen: Neznáme využitie známych organizmov

#svetovydendusevnehovlastnictva #inovacie #zalenabuducnost #patent

Kontakt pre médiá: Erika Presperínová, +421 905 529 310, erika.presperinova@indprop.gov.sk
Úrad priemyselného vlastníctva SR