Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Svetový deň duševného vlastníctva

Keďže Svetový deň duševného vlastníctva (SDDV – 26. apríl) pripadá tohto roku na nedeľu, pracovníci Úradu priemyselného vlastníctva SR a pozvaní hostia si ho pripomenú v utorok 28. apríla. Tohtoročný SDDV s mottom Vstaň a podpor hudbu otvorí v úrade slávnostným príhovorom jeho predseda Ľuboš Knoth.
   Po slávnostnej časti bude nasledovať regionálny seminár s názvom Podnikanie v medzinárodnom kontexte, ktorý ÚPV SR pripravuje v spolupráci so Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO), Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) a Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).
   Cieľom regionálneho seminára je oboznámiť podnikateľov a odbornú verejnosť strednej Európy, ako pri podnikaní prostredníctvom internetu neporušovať práva duševného vlastníctva a ktoré produkty a služby medzinárodných organizácií WIPO a OHIM im môžu pomôcť v podnikaní.
Účasť na seminári je bezplatná. Rokovacím jazykom je angličtina, preklad je zabezpečený.

   SDDV bude v úrade aj Dňom otvorených dverí. Počas neho bude možné pozrieť si v úrade aj výstavu dokumentujúcu tradície obchodovania a pohostinstva na území Slovenska. ÚPV SR ju v spolupráci s Múzeom obchodu Bratislava sprístupnil v závere minulého roka. Súčasťou výstavy, ktorá potrvá do konca apríla 2015, sú aj známe i menej známe ochranné známky, značky a dobový dizajn rôznych produktov.

Viac informácií nájdete na stránke http://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/

 

Dátum článku: 25.3.2015

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky